kampania wizerunkowa

Planując działania wizerunkowe należy pamiętać, że bardzo istotnym jej elementem jest ustalenie grupy docelowej odbiorców, do których dotarcie zagwarantuje osiągniecie założonych celów.

Odbiorcy działań wizerunkowych oraz przykładowe cele działań

 1. Produkty i Usługi
  – działania marketingowe mające na celu wypromowanie oferowanych lub dopiero wchodzących do oferty produktów i usług
  – działania mające na celu dbanie o opinię produktów i usług, które spotkały się z oporem społecznym
 2. Klienci
  – pozyskiwanie opinii oraz uwag od klientów na temat oferowanych usług i produktów
  – analizowanie opinii klientów i ewentualne dostosowywanie oferty aby lepiej trafiła w gusta odbiorców
 3. Pracownicy
  – działania mające na celu zbudowanie lojalności pracowników wobec firmy
  – dążenie do zyskania poczucia przynależności każdego pracownika
 4. Partnerzy biznesowi
  – dbanie aby partnerzy biznesowi posiadali informacje o firmie
 5. Firmy konkurencyjne
  – analizowanie działań marketingowych konkurencji
  – analizowanie odpowiedzi konkurencji na nasze działania wizerunkowe
  – pozyskiwanie informacji na temat prowadzonych przez nich działań wizerunkowych
 6. Media
  – systematyczne przekazywanie informacji
  – budowanie pozytywnej relacji
 7. Udziałowcy i akcjonariusze
  – dbanie o ich zaufanie
  – dbanie o systematyczne przekazywanie informacji o firmie
 8. Dostawcy
  – pozyskanie zaufania
 9. Rząd i agencje rządowe
  – dbanie o dobrą opinię
  – systematyczne przekazywanie informacji o naszej działalności
 10. Społeczeństwo
  – dbanie o dobra opinię
  – dążenie do jak największego zaufania
 11. Sama firma
  – określenie działań wizerunkowych
  – zbudowanie schematów komunikacji z otoczeniem

źródło: Akademia PARP